Despre noi

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală ce a luat naștere în data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional.

Contactează-ne

Despre noi

Despre ASUB

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală ce a luat naștere în data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional.

Scopul ASUB

Scopul ASUB este acela de a reprezenta interesele studenților Universității din București, de a apăra și promova drepturile și obligațiile acestora, precum și de a organiza și promova acțiuni sociale și culturale.

Conducere

Conducerea ASUB

Vicepreședinte
GUȘĂ ELENA
Secretar general
IVAȘC ALEXANDRA
Secretar general adjunct
ȘTEFAN ALINA-NICOLETA
Director executiv
TOMIȚA TEODORA
Director Administrativ
CĂLIN PETRU-EMANUEL
Director Comunicare
URSACHE RAMONA
Director Educațional
PUTINEANU MIHAELA
Director Fundraising
BUZATU ANA-MARIA
Director Proiecte
MUSCALU FRANCISC
Director Resurse Umane
BAȘA ALIN-GEORGE

Departamente

Resurse Umane

Departamentul de Resurse Umane are rolul de a identifica nevoile membrilor ASUB și susține integrarea, motivarea și formarea voluntarilor. În cadrul acestuia, Directorul Departamentului de Resurse Umane se ocupă cu stabilirea strategiei de recrutare a noilor membri, integrarea lor prin desfășurarea de workshop-uri, teambuilding-uri, întâlniri formale și informale, susținerea activității și centralizarea voluntarilor ASUB și a datelor acestora.

Comunicare

Departamentul de Comunicare este responsabil cu imaginea asociației în mediul online/offline și promovarea acesteia. Directorul departamentului monitorizează elaborarea planurilor de promovare pentru fiecare proiect organizat în cadrul ASUB, dar și promovarea proiectelor asociațiilor membre, actualizarea permanentă a site-ului și rețelelor de socializare.

Educațional

Departamentul Educațional are rolul de a identifica nevoile studenților Universității din București, de a găsi modalități de satisfacere a acestora și are ca sarcină și verificarea respectării drepturilor și obligațiilor prezente în regulamente. Directorul departamentului se ocupă cu evaluarea calității învățământului la nivelul Universității prin realizarea de chestionare și rapoarte, comunicarea informațiilor de ordin educațional, a oportunităților de carieră și de practică, de internship-uri, de programe de dezvoltare profesională și personală către studenții din Universitate și sprijinirea în organizarea alegerilor studențești.

Proiecte

Departamentul de Proiecte monitorizează proiectele și activitățile asociației, prin desemnarea de responsabili, din cadrul departamentului, pentru fiecare proiect/activitate, stabilește datele de depunere ale planurilor manageriale pentru proiectele ASUB și le evaluează. Directorul acestui departament realizează un calendar care să cuprindă proiectele ASUB, supraveghează scrierea și implementarea de proiecte noi pentru obținerea de finanțări.

Fundraising

Departamentul de Fundraising se ocupă de atragerea sponsorilor pentru proiectele asociației, planificarea alocărilor fondurilor disponibile și gestionarea cheltuielilor în cadrul diverselor activități organizate de asociație. Directorul departamentului menține legătura cu sponsorii și se asigură de respectarea cerințelor contractuale, precum și de menținerea unei bune relaționări cu aceștia.

Asociații membre