Despre noi

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală ce a luat naștere în data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional.

Contactează-ne

Despre noi

Despre ASUB

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală ce a luat naștere în data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional.

Scopul ASUB

Scopul ASUB este acela de a reprezenta interesele studenților Universității din București, de a apăra și promova drepturile și obligațiile acestora, precum și de a organiza și promova acțiuni sociale și culturale.

Conducere

Conducerea ASUB

Președinte
Dogaru Rebeca-Maria
Vicepreședinte
Angelescu Răzvan
Secretar general
Lacataș Ștefan-Marius
Secretar general adjunct
Ștefan Alina-Nicoleta
Director executiv
Bașa Alin-George
Director Administrativ
Bălan Ionuţ-Daniel
Director Educațional și Relații Externe
Chirilov Eduard
Director Fundraising
Buzatu Ana-Maria
Director Proiecte
Mateescu Larisa
Director Promovare
Ursache Monica
Director Resurse Umane
LOC VACANT

Departamente

Resurse Umane

Departamentul de Resurse Umane are rolul de a identifica nevoile membrilor ASUB și susține integrarea, motivarea și formarea voluntarilor. În cadrul acestuia, Directorul Departamentului de Resurse Umane se ocupă cu stabilirea strategiei de recrutare a noilor membri, integrarea lor prin desfășurarea de workshop-uri, teambuilding-uri, întâlniri formale și informale, susținerea activității și centralizarea voluntarilor ASUB și a datelor acestora.

Promovare

Departamentul de Promovare reprezintă, în esență, cartea de vizită a asociației, având ca misiune gestionarea și consolidarea imaginii acesteia atât în mediul online, cât și în cel offline, cu scopul principal de a promova activitatea și valorile asociației. Directorul acestui departament se implică în mod activ în elaborarea planurilor de promovare pentru fiecare proiect organizat în cadrul ASUB. Mai mult decât atât, directorul Departamentului de Promovare are responsabilitatea de a promova proiectele derulate de către asociațiile membre și și de a menține în mod constant actualizările pe site-ul asociației și pe diversele platforme de socializare, asigurându-se că informațiile sunt transmise eficient.

Educațional și Relații Externe

Departamentul Educațional și Relații Externe are rolul de a identifica nevoile studenților Universității din București, de a găsi modalități de satisfacere a acestora și are ca sarcină și verificarea respectării drepturilor și obligațiilor prezente în regulamente. Directorul departamentului se ocupă cu evaluarea calității învățământului la nivelul Universității prin realizarea de chestionare și rapoarte, comunicarea informațiilor de ordin educațional, a oportunităților de carieră și de practică, de internship-uri, de programe de dezvoltare profesională și personală către studenții din Universitate și sprijinirea în organizarea alegerilor studențești.

Proiecte

Departamentul de Proiecte monitorizează proiectele și activitățile asociației, prin desemnarea de responsabili, din cadrul departamentului, pentru fiecare proiect/activitate, stabilește datele de depunere ale planurilor manageriale pentru proiectele ASUB și le evaluează. Directorul acestui departament realizează un calendar care să cuprindă proiectele ASUB, supraveghează scrierea și implementarea de proiecte noi pentru obținerea de finanțări.

Fundraising

Departamentul de Fundraising se ocupă de atragerea sponsorilor pentru proiectele asociației, planificarea alocărilor fondurilor disponibile și gestionarea cheltuielilor în cadrul diverselor activități organizate de asociație. Directorul departamentului menține legătura cu sponsorii și se asigură de respectarea cerințelor contractuale, precum și de menținerea unei bune relaționări cu aceștia.

Administrativ

Departamentul Administrativ reprezintă forța vitală ce susține buna funcționare a întregii asociații, asigurând o coordonare eficientă a activităților interne. Directorul acestui departament se ocupă de rezervarea și gestionarea sediilor pentru a garanta desfășurarea fiecărui eveniment sau întâlnire în condiții optime. De asemenea, acesta se implică activ în menținerea unui mediu de lucru curat și ordonat, precum și în organizarea meticuloasă a fiecărui detaliu relevant.

Asociații membre