Despre noi

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală ce a luat naștere în data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional.

Contactează-ne

Burse

Burse

Atunci când credem că viața de student nu poate fi mai bună decât este deja, vine ziua în care intră bursele în cont și toată fericirea se amplifică. Nu ne va lua prin surprindere dacă aceasta va fi cea mai accesată secțiune a site-ului nostru! De altfel, sperăm, chiar, ca un număr cât mai mare de studenți să aibă nevoie de informațiile pe care le-am adunat aici, pentru că, fie vorba între noi, altfel merge facultatea când ai și banii de bursă în buzunar! Pe parcursul studiilor, studenții pot beneficia de mai multe tipuri de burse, ce se acordă timp de 12 luni.

Bursele acordate de Universitatea din București și sursele de finanțare aferente sunt:

 • Bursele de performanță științifică: se atribuie pe toată durata anului universitar (12 luni), începând cu anul II de studiu, în urma recunoașterii performanțelor de către facultate. Fiecare facultate stabilește criterii proprii de acordare a burselor de performanță.
 • Bursa de performanță "Meritul Olimpic": se acordă studenţilor din anul I, care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a, conform documentelor transmise de către Ministerului Educaţiei Naționale.
 • Bursa de merit I: Se poate acorda studenților din învățământul universitar (nivel licență și master), începând cu anul I de studii.
 • Bursa de merit II: Se poate acorda studenţilor din învăţământul universitar (nivel licenţă şi master), începând cu anul al II-lea de studii.
 • Bursele de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural: Bursele de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural se acordă anual, pe bază de contract, pe întreaga perioadă a anului universitar. Pentru a beneficia de acest tip de bursă, solicitanții trebuie să fie studenți ai Universității din București (cursuri de zi) și trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
  • Să aibă domiciliul stabil în mediul rural;
  • Să nu aibă restanțe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu și să nu repete niciun an universitar;
  • Să se oblige prin contract ca, după terminarea studiilor universitare, să profeseze în învățământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puțin egală cu durata studiilor.
 • Bursele sociale: Bursele sociale se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Un student poate beneficia, într-un singur an universitar, de o singură categorie de bursă din fondul de la bugetul de stat, cu excepția burselor sociale, sociale ocazionale și a suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare, care se cumulează cu alte burse obținute de către student. Beneficiarii burselor sociale sunt:
  • Studenții orfani de unul sau de ambii părinți, respectiv pentru care s-a disputat, ca măsură de protecție, plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
  • Studenții bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB le poate lua în considerare;
  • Studenții a căror familie nu a realizat, în cele 3 luni consecutive anterioare începerii anului universitar, un venit lunar mediu net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
 • Bursele sociale ocazionale:
  • Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte;
  • Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate;
  • Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces.
 • Bursele speciale din venituri UB: Acest tip de bursă poate fi acordat, la propunerea facultăților sau a universității, și studenților care nu și-au îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ, precum și studenților care beneficiază și de alt tip de bursă, acordată conform metodologiei.
 • Bursele speciale din bugetul de stat: Se pot acorda studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:
  • Au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, performanțe sportive deosebite, sau s-au implicat în activități extracurriculare și de voluntariat;
  • Alte situații stabilite de Universitatea din București, sau de către facultăți.
 • Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare: Acest tip de bursă se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare, efectuate în universități și instituții din țară și din străinătate.
Cum?

Studenţii reprezentanţi participă la şedinţele forurilor existente la nivelul Universităţii, ale comisiilor din care fac parte, luând parte la procesul decizional care vizează direct studenţii şi nu numai. Aceştia expun problemele cu care studenţii se confruntă, crează strategii şi caută soluţii. De asemenea, aceştia pot propune modificarea regulamentelor şi metodologiilor după care funcţionează universitatea, prin amendamentele aduse.