Despre noi

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală ce a luat naștere în data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional.

Contactează-ne

Reprezentanți senat

Reprezentare

Studenții sunt parteneri egali în luarea deciziilor și au dreptul de a-și alege reprezentanții în structurile de conducere existente în învățământul universitar.

La nivelul Universităţii din Bucureşti, reprezentarea studenţească este realizată de Asociația Studenţilor din Universitatea Bucureşti, singura asociaţie reprezentativă existentă la nivel de UB.

Drepturile şi nevoile studenţilor sunt apărate şi promovate de studenţii reprezentanţi în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii. Ponderea studenților în forurile decizionale este de minim 25%.

Astfel, în eventualitatea în care simţi că un drept îţi este încălcat, sau întâmpini o anumită problemă, poţi apela la:

  • Şeful de grupă: este responsabil cu informarea colegilor săi în ceea ce priveşte informaţiile transmise de către reprezentantul de an;
  • Reprezentantul de an: este ales de către colegi la început de an universitar şi îndeplineşte mai multe atribuţii de ordin administrativ;
  • Studenţi reprezentanţi în organismele interne ale facultăţii;
  • Studenţi Senatori: la nivelul Universității din București senatorii și reprezentanții asociațiilor sunt reuniți în Consiliul pentru Probleme Studențești (structură cu rol consultativ);
  • Asociaţii studenţeşti: joacă un rol esenţial în reprezentare fiind vocea comună a studenţilor;
Cum?

Studenţii reprezentanţi participă la şedinţele forurilor existente la nivelul Universităţii, ale comisiilor din care fac parte, luând parte la procesul decizional care vizează direct studenţii şi nu numai. Aceştia expun problemele cu care studenţii se confruntă, crează strategii şi caută soluţii. De asemenea, aceştia pot propune modificarea regulamentelor şi metodologiilor după care funcţionează universitatea, prin amendamentele aduse.