Despre noi

Asociația Studenților din Universitatea București (ASUB) este o organizație non-guvernamentală ce a luat naștere în data de 17 mai 1999, fiind singura organizație studențească constituită legal la nivelul Universității și recunoscută de către forurile superioare ca partener egal în procesul decizional.

Contactează-ne

Despre UNIBUC

Despre UNIBUC

Universitatea din București a fost fondată în anul 1864, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. În cadrul universității există 19 facultăți, în care întreaga structură a programelor de studii a fost compatibilizată cu programul Bologna. În prezent, Universitatea din București oferă peste 38 domenii de licență cu cca. 100 de specializări la cele trei forme de învățământ (zi, fr. ID). Oferta educațională la nivelul studiilor masterale totalizează 180 programe. Acest fapt a permis creșterea continuă a solicitărilor pentru programele de masterat, provenite de la absolvenții altor facultăți, cât și a solicitărilor de reconversie profesională. A fost generalizat în toate facultățile sistemul școlilor doctorale care asigură o pregătire mult mai consistentă a doctoranzilor. În prezent, școlile doctorale sunt finanțate din fonduri structurale în proiecte de 3 ani.

Contact Universitatea din București

office@g.unibuc.ro unibuc.ro